Alkohol tester – AL 8000®NFC

4,445.00

Kategorie:

Popis

Alkohol tester – AL 8000®NFC

NOVINKA !!!

Firemní- osobní  alkohol tester Fuel Cell


Detektor alkoholu s přenosem naměřených hodnot do chytrého telefonu pomocí NFC technologie.

 


Stálý náustek, který se dá vysunout viz návod
Typ senzoru: Fuel Cell Senzor – 0,05″
Čas přípravy k měření: 4 sec.- 3 min 
Čas reakce: 4 – 10 sec. 
Baterie: 2 x 1,5V AAA alkalická 
Rozsah měření: 0,0 – 4,0 promile 
Provozní teplota: 00C – +400
Přesnost:
+/- 5% do 1,00 promile  při 250C
+/- 10% od 1,00 promile
Hmotnost: 66g
Rozměry: 100x44x15 mm

 

+ Nejmenší Fuel Cell detektor na trhu
+ AL 8000 můžete použít všude, kde je potřeba provádět prevenci užívání alkoholu
+ Vysoká přesnost a velký rozsah měření 0,0 – 4,0 promile
Přesnost: 
+/- 5% do 1,00 promile  při 250C
+/- 10% od 1,00 promile
+ Rychlé zahřátí senzoru a krátká doba regenerace
+ Počítadlo provedených měření
+ Počítadlo provedených pozitivních měření
+ Kontrola množství vdechnutého vzduchu

 

Obsah balení:
+ Detektor alkoholu AL 8000® 
+ 2 ks AAA alkalické baterie 
+ Záruční list 
+ Český návod k obsluze

 

Digitální detektor alkoholu AL 8000®NFC

Návod k obsluze

 

Jednotlivé čási detektoru

 

 1. háček pro vysunuí permanentního náustku
 2. trubice vstupu dechu, náustek
 3. displej – zobrazované údaje jsou v jednotkách promile     
 4. tlačítko – zapnuí/vypnuí
 5. kryt baterií

 

Detekce alkoholu

 1. Siskněte a podržte cca 1 sek. tlačítko (4). Na displeji začnou rotovat čárky. Během této doby se celý přístroj připravuje k činnosi.
 2. Jakmile uslyšíte pípnuí, tak bezprostředně po tomto signálu foukejte rovnoměrně do náustku (2) dokud budete slyšet přerušované zvukové znamení. Pokud jste foukali krátkou dobu, na displeji se zobrazí nápis Flo – měření opakujte. Test je nutné provést do 30 sekund od inicializace, jinak se na displeji zobrazí Out a detektor se vypne.
  1. Asi za 4 sekundy bude výsledek testu zobrazen na displeji. Údaje jsou udávány v promile.
  2. V případě, že jste požili velmi malé množství alkoholu (koncentrace je pod 0,10), detektor naměří hodnotu 0,00.
  3. Po zobrazení naměřených údajů (10 sekund) se detektor sám vypne.
  4. Pokud chcete provádět další měření, počkejte asi 30 sekund a postupujte podle bodů 1 – 4.

 

* Pokud sisknete a podržíte tlačítko zapnuí, na displeji se zobrazí “C” a “A”. C: Počet měření po kalibraci detektoru.

A: Počet poziivních měření.

Permanentní náustek

Povytáhnuím háčku vysunete permanentní náustek.

 

Důležitá upozornění

 1. Protože se čidlo potřebuje zahřát, počkejte, až proběhne inicializace detektoru – po inicializaci se ozve pípnuí.
 2. Počkejte nejméně 30 minut po konzumaci alkoholu před používáním detektoru alkoholu. Budete mít jistotu, že vzorek alkoholu je odebrán pouze z vašich plic a ne ze zbytků alkoholu ve vašich ústech, což může mít za následek vyšší naměřené hodnoty.
 3. Čidlo v detektoru je vysoce citlivé, nepoužívejte detektor bezprostředně po kouření nebo pií alkoholu. Počkejte aspoň dvě minuty. Kouř nebo alkohol může zničit čidlo detektoru. Nepoužívejte detektor v silném větru nebo v místnosi se silně znečištěným vzduchem. Nelijte, ani nijak jinak nevpravujte žádnou tekuinu do detektoru, můžete zničit čidlo detektoru.
 4. Všeobecně snímače alkoholu ovlivňuje teplota a vlhkost vzduchu. Proto se můžou vyskytnout nepřesnosi měření.
 5. Nevystavujte detektor extrémním teplotním a klimaickým vlivům. Provozní teplota je +5 – +40 °C.

 

Výměna baterií

Baterii vyměňte, když se na displeji zobrazí nápis  bAt. Při výměně baterií otevřete zadní dvířka detektoru a vyjměte staré baterie. Používejte pouze nové alkalické baterie 1,5V “AAA”. Ujistěte se, podle polarizačních znamének +/-, že jste baterie správně vložili.

 

Speciikace

Rozsah měření:                                                       0,00 – 4,00 promile

Rozměry:                                                                 100 x 44 x 15 mm

Hmotnost:                                                               66 gramů

Baterie:                                                                   2x 1,5V AAA alkalická

Senzor:                                                                    Fuel cell

Čas přípravy k měření:                                            4 sec – 3 min.

Čas reakce:                                                              4 – 10 sec

Provozní teplota:                                                     +5 – + 40°C

Kalibrace:                                                                pravidelně po 6 měsících. Kalibraci provádí dovozce detektoru.

Přesnost:                                                                 +/- 5 % v hodnotách do 1,00 promile

 

Kalibrace:

Jestliže detektor přesáhne 1000 měření, zobrazí se na displeji nápis “CAL” po dobu 3 vteřin. Poté je detektor opět připraven k měření. Detektor je nutné zkalibrovat. Zašlete detektor ke kalibraci na adresu servisního střediska.

 

Kalibrace je postup, při kterém se detektor AL 8000 nastavuje tak, aby jím naměřené hodnoty koncentrace alkoholu přesně odpovídaly koncentracím alkoholu v laboratorním kalibračním etalonu. Pro správnou činnost detektoru se doporučuje jej kalibrovat minimálně každých 6 měsíců.

Kalibrace detektoru není z hlediska záručních podmínek považována za opravu závady v záruční době a délka záruky se nemění. Nedodržení kalibračních intervalů je porušením záručních podmínek.

Detektory ke kalibraci zasílejte výhradně servisnímu pracoviši dovozce.

 

Návod k obsluze AL8000NFC a aplikace ALCOTAG

ALCOTAG má dva způsoby použití.

 

1.  Test s použitím fotoaparátu v mobilu. Tvář člověka, který fouká do detektoru je vyfotografována a uložena v průběhu foukání. Tak je zaručeno, kdo test skutečně provedl.

 

 1. Normální test – test probíhá jako s běžným detektorem. Po vyhodnocení výsledku testu je naměřená hodnota přenesene do mobilu pomocí spuštěné aplikace a NFC

 

*Před instalací aplikace ALCOTAG se ujistěte že:

-ve vašem telefonu je nainstalován OS Android 4.4.4 a výše

-ve vašem telefonu je podporována funkce NFC a je plně funkční.

1.            Test s použitím fotoaparátu v mobilu.

 

 

 

Stiskněte a podržte cca 1 sek. tlačítko (4). Na displeji začnou rotovat

čárky. Během této doby se celý přístroj připravuje k činnosti.

 

Spusťte aplikaci  ALCOTAG a zvolte  TEST  S  FOTK- OU. Přiložte detektor k telefonu –  zády k sobě. Na displeji detektoru se zobrazí Pt.

Nasměrujte fotoaparát na člověka , který provádí de- chovou zkoušku. Tvář člově- ka, který fouká do detektoru je vyfotografována a ulože- na v průběhu foukání.

 

Přiložte detektor k tele- fonu – zády k sobě.

Výsledek se zobrazí na displeji telefonu.

 

 

 

2.            Normální test

 

 

 

Stiskněte a podržte cca 1 sek. tlačítko (4). Na displeji začnou rotovat čárky. Během této doby se celý přístroj připravuje k činnosti.

Foukejte podle návodu

Spusťte    aplikaci     ALCOTAG a zvolte NORMÁLNÍ TEST. Přiložte detektor k telefonu – zády k sobě.

Výsledek se zobrazí na displeji telefonu.

 

Záruční list

Datum prodeje:

 

 

 

 

Razítko a podpis prodejce:

 

 

 

 

Záruka plaí pouze pro kupujícího, není možné ji postoupit třeí osobě. Vztahuje se pouze na zboží již zaplacené. Záruka se nevztahuje na:

*   nutnost pravidelně kalibrovat detektor podle návodu k obsluze

*   závady zaviněné neodborným zacházením

*   zásah nepovolané osoby

*   přirozené opotřebení vnějších povrchů

*   přirozené opotřebení čidla detektoru

 

Místo uplatnění reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci doručením zboží prodejci, případně servisu dovozce. Zároveň je třeba uvést, o jakou vadu se jedná a jak se projevuje.

 

 

 

 

Videonávod:


 

Naše hodnocení
X