Alkohol tester – AL 8800

3,455.00

Kategorie:

Popis

Alkohol tester – AL 8800

Osobní / firemní alkohol tester Fuel Cell

 

NOVINKA červen 2016

 

Typ senzoru: Fuel Cell Senzor – 0,05″
Čas přípravy k měření: 4 sec.- 3 min 
Čas reakce: 4 – 10 sec. 
Baterie: 2 x 1,5V AAA alkalická 
Rozsah měření: 0,0 – 4,0 promile 
Provozní teplota: 50C – +400C
Přesnost: +/- 10% 
Hmotnost: 83g
Rozměry: 98x54x18 mm

Kalibrace: pravidelně po 6 měsících 
Certifikát: CE 
Made in Korea

 

+ AL 8800 můžete použít všude, kde je potřeba provádět prevenci užívání alkoholu
+ Vysoká přesnost a velký rozsah měření 0,0 – 4,0 promile
+ Rychlé zahřátí senzoru a krátká doba regenerace
+ Počítadlo provedených měření
+ Počítadlo provedených pozitivních měření
+ Kontrola množství vdechnutého vzduchu

Obsah balení:
+ Detektor alkoholu AL 8800®
+ 2 ks AAA alkalické baterie
+ 5 ks náustků
+ pouzdro
+ Záruční list
+ Český návod k obsluze

 

Digitální detektor alkoholu AL 8800®

Návod k obsluze

Jednotlivé části detektoru

 

1. trubice vstupu dechu, náustek

2.tlačítko – zapnutí/vypnutí

3.displej – zobrazované údaje jsou v promile 

4. kryt displeje a baterií

 

Detekce alkoholu

 

 1. Stiskněte a podržte cca 1 sek. tlačítko (2). Na displeji začnou rotovat čárky.  Během  této  doby  se  celý přístroj připravuje k činnosti.
 2. Jakmile uslyšíte pípnutí a na dipleji se zobrazí “0”, tak bezprostředně po tomto signálu foukejte rovnoměrně do náustku (1) dokud budete slyšet přerušované zvukové znamení. Pokud jste foukali krátkou dobu, na displeji se zobrazí nápis Flo – měření opakujte. Test je nutné provést do 30 sekund od inicializace, jinak se na displeji zobrazí Out a detektor se vypne.
 3. Asi za 4 sekundy bude výsledek testu zobrazen na displeji. Údaje jsou udávány v promile.
 4. V případě, že jste požili velmi malé množství alkoholu (koncentrace je pod 0,10), detektor naměří hodnotu 0,00.
 5. Po zobrazení naměřených údajů (10 sekund) se detektor sám vypne.
 6. Pokud chcete provádět další měření, počkejte asi 30 sekund a postupujte podle bodů 1 – 4.

 

* Pokud stisknete a podržíte tlačítko zapnutí, na displeji se zobrazí “C” a “A”. C:  Počet měření po kalibraci detektoru.

A:  Počet pozitivních měření.

 

*   Pasivní test – orientační měření bez náustku.

1. Stiskněte a podržte cca 1 sek. tlačítko (2). Na displeji začnou rotovat čárky.  Během  této  doby  se  celý přístroj připravuje k činnosti. Jakmile uslyšíte pípnutí a na dipleji se zobrazí “0”, tak po tomto signálu foukejte rovnoměrně z cca 10 cm směrem do náustku (1). V průběhu foukání stiskněte tlačítko (2) – detektor provede test. Výsledek testu má pouze dvě hodnoty: P – méně než 0,2 promile, F – více než 0,2 promile.

 

Důležitá upozornění

 1. Protože se čidlo potřebuje zahřát, počkejte, až proběhne inicializace detektoru – po inicializaci se ozve pípnutí.
 2. Počkejte nejméně 30 minut po konzumaci alkoholu před používáním detektoru alkoholu. Budete mít jistotu, že vzorek alkoholu je odebrán pouze z vašich plic a ne ze zbytků alkoholu ve vašich ústech, což může mít za následek vyšší naměřené hodnoty.
 3. Čidlo v detektoru je vysoce citlivé, nepoužívejte detektor bezprostředně po kouření nebo pití alkoholu. Počkejte aspoň dvě minuty. Kouř nebo alkohol může zničit čidlo detektoru. Nepoužívejte detektor v silném větru nebo v místnosti se silně znečištěným vzduchem. Nelijte, ani nijak jinak nevpravujte žádnou tekutinu do detektoru, můžete zničit čidlo detektoru.
 4. Všeobecně snímače alkoholu ovlivňuje teplota a vlhkost vzduchu. Proto se můžou vyskytnout nepřesnosti měření.
 5. Nevystavujte detektor extrémním teplotním a klimatickým vlivům. Provozní teplota je +5 – +40 °C.

 

Výměna baterií

Baterii vyměňte, když se na displeji zobrazí nápis BAt. Při výměně baterií postupujte podle obrázkového návodu. Používejte pouze nové alkalické baterie 1,5V “AAA”. Ujistěte se, podle polarizačních znamének +/-, že jste baterie správně vložili.

 

Specifikace

Rozsah měření:                                                       0,00 – 4,00 promile

Rozměry:                                                                 98 x 54 x 18 mm

Hmotnost:                                                               83 gramů včetně baterií

Baterie:                                                                   2x 1,5V AAA alkalická

Senzor:                                                                    Fuel cell

Čas přípravy k měření:                                            4 sec – 3 min.

Čas reakce:                                                              4 – 10 sec

Provozní teplota:                                                     +5  – + 40C

Kalibrace:                                                                pravidelně po 6 měsících. Kalibraci provádí dovozce detektoru.

Přesnost:                                                                 +/- 10 %  v hodnotách do 1,00 promile

 

Kalibrace:

Jestliže detektor přesáhne 1000 měření, zobrazí se na displeji nápis “CAL” po dobu 3 vteřin. Poté je detektor opět připraven k měření. Detektor je nutné zkalibrovat. Zašlete detektor ke kalibraci na adresu servisního střediska. Kalibrace je postup, při kterém se detektor AL 8800 nastavuje tak, aby jím naměřené hodnoty koncentrace alkoholu přesně odpovídaly koncentracím alkoholu v laboratorním kalibračním etalonu. Pro správnou činnost detektoru se doporučuje jej kalibrovat minimálně každých 6 měsíců.

Kalibrace detektoru není z hlediska záručních podmínek považována za opravu závady v záruční době a délka záruky se nemění. Nedodržení kalibračních intervalů je porušením záručních podmínek.

Detektory ke kalibraci zasílejte výhradně servisnímu pracovišti dovozce.

 

Záruční list

Datum prodeje:

 

 

 

 

Razítko a podpis prodejce:

 

 

 

 

Záruka platí pouze pro kupujícího, není možné ji postoupit třetí osobě. Vztahuje se pouze na zboží již zaplacené. Záruka se nevztahuje na:

*    nutnost pravidelně kalibrovat detektor podle návodu k obsluze

*    závady zaviněné neodborným zacházením

*    zásah nepovolané osoby

*    přirozené opotřebení vnějších povrchů

*    přirozené opotřebení čidla detektoru

 

Místo uplatnění reklamace

Kupující je povinen uplatnit reklamaci doručením zboží prodejci, případně servisu dovozce. Zároveň je třeba uvést, o jakou vadu se jedná a jak se projevuje.

 

Vyznačení reklamovaných závad v záruční době:

 

 

 

…………………………………………………..

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 Naše hodnocení
X